Biologinė įvairovė

Įvairių rūšių ir ekosistemų apsauga

Kaip ir klimato kaita, taip ir biologinės įvairovės mažėjimas, kelia didelį nerimą: manoma, kad 60 % ekosistemų yra pažeista, o 20 % žinduolių rūšių gresia išnykimas. Per pastaruosius šešerius metus, kas mėnesį išnyko po vieną gyvūnų/augalų veislę. Dėl buveinių, rūšių ir genų išnykimo gamta tampa vis skurdesnė ir kyla pavojus žmogaus gyvybei. Visame pasaulyje mažinti klimato kaitą bei stabdyti biologinės įvairovės mažėjimą tampa nemenku iššūkiu.

Ehrensbergerio ūkis – biologinės įvairovės pavyzdys

Pavyzdinis modelis mūsų žaliavų augintojams, kaip išsaugoti biologinę įvairovę.

Perdirbto popieriaus naudojimas

Nuolat naudojant perdirbtą popierių išsaugoma miškų įvairovė.

Klimato ir vandens apsauga

Konkrečioms gyvūnų bei augalų rūšims būdingų augimo sąlygų ir tinkamų pašarų parinkimas yra kertiniai ekologinio ūkininkavimo komponentai. 

Biologinė įvairovė

HiPP yra iniciatyvos „Biologinė įvairovė geroje įmonėje“ narė.

HiPP iniciatyvos

HiPP pasisako už biologinės įvairovės išsaugojimą ir prieš genų inžineriją.