Klimato ir vandens apsauga

Klimato ir atmosferos apsauga yra viena iš svarbiausių šių laikų užduočių. Sužinokite, kaip HiPP naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius ir technines naujoves, kad apsaugotų klimatą ir vandenį.

Atsinaujinančių išteklių naudojimas

Tvarus išteklių naudojimas ir biologinės įvairovės apsauga yra pagrindiniai mūsų tvaraus valdymo principai.

HiPP jau daug prisidėjo prie klimato apsaugos, dar iki tol, kai buvo pradėti priimti politiniai sprendimai, siekiant sumažinti CO2 išskyrimą. Nuo 1995 m. visą energijos tiekimą Pfaffenhofeno gamykloje mes pakeitėme atsinaujinančiais energijos šaltiniais (ekologiška elektra, biokuras, saulės energija) ir dabar gamindami produktus, išsaugome neutralų CO2 kiekį. Daugiau nei 90 % Pfaffenhofene naudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

CO2 išmetimas iš iškastinio kuro energijos šaltinių (pvz., vykstant į komandiruotes) yra kompensuojamas įgyvendinant pasaulinius klimato projektus.

Nuo 2001 m. visi šilumos, karšto vandens ir garų poreikiai HiPP gamykloje buvo patenkinti naudojant biokurą (medžio drožles). Už pavyzdinį atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 2011 m. HiPP buvo apdovanotas „Vokietijos Solar prizu“.

Mes naudojame „žaliąją elektrą“ iš hidroelektrinių – be branduolinės energijos.

Nuo 2000 m. buvo įgyvendinti 6 saulės energijos gaminimo projektai, kurie per metus pagamina 52 800 kWh elektros energijos 436 m² kolektoriaus paviršiuje. Visos organinės atliekos patenka į žemės ūkio biodujų jėgaines. Kiekvienais metais tokiu būdu pagaminama 2 mln. KWh elektros energijos.

Vanduo – svarbiausias XXI amžiaus išteklius

Mes taip pat teikiame novatoriškus impulsus vandens ištekliams. Siekdama išsaugoti šią vis brangesnę prekę, HiPP panaudojo technines naujoves, ir per pastaruosius tris dešimtmečius sumažino sunaudojamo vandens kiekį daugiau nei dviem trečdaliais.