HiPP įmonėje dirbantys stažuotojai atlieka didelį darbą, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę

Jaunieji stažuotojai HiPP įmonėje nuolat dalyvauja įvairiose kampanijose biologinės įvairovės išsaugojimui. Prižiūrimi koordinuojančio asmens, lydimi nevyriausybinių organizacijų atstovo, jie sužino apie gamtos apsaugą ir kaip jie asmeniškai galėtų prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Geriausia šių stažuočių dalis yra ta, kad jaunuoliai dalyvauja saugant gamtą – sodina medžius bei įrengia tvenkinius varliagyviams.

Prieš genų inžineriją

HiPP aktyviai kovoja prieš genų inžineriją ir remia mokyklas, mokant vaikus apie chemikalų, naudojamų augalininkystėje, žalą.

Gamtos ir rūšių pusiausvyra yra labai sudėtinga sistema, turinti savas taisykles. HiPP labai svarbu sustabdyti GMO, kurie yra pavojingi visais lygmenimis, plitimą. Štai kodėl HiPP aktyviai remia mokyklos projektą „Nekontroliuojamas gyvenimas“, kuriuo Bavarijos mokytojų asociacija, Bavarijos gamtosaugos federacija ir Vokietijos aplinkos ir gamtos apsaugos federacija moko moksleivius apie genų inžineriją žemės ūkyje. HiPP jaučia begalinę atsakomybę, siekdama stabdyti įvairių rūšių ir veislių nykimą, kuris atsiranda dėl genų inžinerijos. Tai yra gyvenimo pagrindas, taigi ir mūsų vaikų ateitis mūsų planetoje.