HiPP tvarios gamybos gairės

Mūsų kasdienio darbo mastas

HiPP jau seniai užsiima tvarios gamybos valdymu. Mes pasiekėme daug tikslų – įdiegėme ekologinę gamybą, sumažinome CO2 emisiją, naudojame visapusišką perdirbimą, sumažinome elektros, vandens, šildymo suvartojimą, sumažinome atliekų kiekį, rūpinamės biologinės įvairovės išsaugojimą. Aplinkosaugos gairės, kurias mes suformulavome 1995 m., siekdami nuolat gerinti įmonės aplinkos apsaugą, buvo išplėstos ir įtrauktos į tvarios gamybos gaires.

1 HiPP, naudodama aplinkai draugiškas technologijas, mažina gamtai daromą žalą.    
2 Nuolat stebime, dokumentuojame ir vertiname įmonės poveikį aplinkai. Galimi patobulinimai įgyvendinami atsižvelgiant į ekonomiškai priimtinus rodiklius.    
3 Mes siekiame kuo labiau sumažinti naštą, kylančią aplinkai dėl naujų produktų ar gamybos metodų diegimo. Todėl visada iš anksto įvertiname galimą poveikį aplinkai.    
4 Mūsų tikslas yra taupyti išteklius. Turėdami tai omenyje, pirmenybę teikiame atsinaujinantiems ištekliams.    
5 Kaip didžiausi ekologiškų žaliavų perdirbėjai visame pasaulyje, mes esame įsipareigoję nuolat didinti naudojamų žaliavų kiekį.    
6 Planuodami pakuočių gamybą, mes nustatome, kad turėtų būti kuo mažesnis naudojamų medžiagų kiekis, kad turėtų būti naudojamas maksimalus procentas antrinių ir perdirbamų medžiagų, ir skatiname bei palaikome tokias alternatyvas kaip užstato ir grąžinimo sistemos.    
7 Aplinkosaugos sistema kompanijoje gali veikti tik tada, kai joje dalyvauja ir darbuotojai. Štai kodėl mes skatiname savo darbuotojų informuotumą apie tvarią gamybą teikdami informaciją, rengdami mokymus ir reguliariai primindami.    
8 Mes nuolat informuojame klientus apie tai, kaip naudoti HiPP gaminius, kad būtų mažiau kenkiama gamtai.    
9 Mes labai rimtai vertiname visuomenės nuomonę. Todėl nuolat informuojame apie aplinkos apsaugos projektus ir stengiamės, jei įmanoma, reaguoti į visuomenės atsiliepimus.    
10 Mes nuolat bendraujame su valdžios institucijomis, kad išvengtume ar sumažintume savo poveikį aplinkai.    
11 Turėdami visapusišką gedimų valdymo sistemą, mes sumažiname avarijų riziką ir bet kokį kenksmingą poveikį žmonėms ar aplinkai.    
12 Kontrolės sistema užtikrina, kad būtų pasiekti mūsų aplinkosauginiai tikslai, visada stengiamės patikrinti naujausią informaciją ir prireikus pakeisti savo tikslus.    
13 HiPP kompanijoje laikomės Žmogaus teisių konvencijos – vaikų bei priverstinis darbas, diskriminacija, fizinės bausmės, prievarta ir korupcija mūsų įmonėje draudžiami ir nepriimtini.    
14 Skatiname darbuotojų švietimą, jų veiklą įvairiose organizacijose ir projektuose.    
15 Mes garantuojame teisinius darbo saugos, aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimus ir nuolat geriname darbo sąlygas.    
16 HiPP palaiko biologinės įvairovės apsaugą ir skatina tvarios ateities, kurioje verta gyventi, kūrimą.    
17 Tiekėjai ir paslaugų teikėjai taip pat yra įpareigoti laikytis tvarios gamybos gairių savo veikloje.