Tvari gamyba kaip bendra filosofija

Tvarumas reiškia efektingą pusiausvyrą keliais atžvilgiais – ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu.

Jei mes kursime aplinką, savo socialinį gyvenimą ir ekonominę gerovę tvariu, tinkamu būdu, tada apsaugosime gamtą ir sukursime tokią aplinką ateities kartoms, kurioje būtų verta gyventi. Mes elgiamės tinkamai su gamta, kai tomis pačiomis sąlygomis tęsiame savo pradėtus darbus.