Ekologinės pusiausvyros sąnaudos

Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas

Daugiau nei 80 % Pfafenhofene naudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Nuo 2001 metų HiPP gamyklos šildymo, karšto vandens ir gamyboje naudojamų garų poreikis patenkinamas naudojant biokurą (medžio drožles). Elektros energija 100 % gaunama iš hidroelektrinių (nenaudojama branduolinė elektros energija). Nuo 2000 metų įgyvendinome 6 saulės energijos gamybos projektus. Jų metu buvo pagaminta 52800 kWh/a energijos iš 436 m2 ploto kolektoriaus. Visos organinės atliekos patenka į žemės ūkio biodujų jėgaines. Kiekvienais metais tokiu būdu pagaminama 2 mln. KWh elektros energijos.

Užsiimdami ekologiniu ūkininkavimu saugome dirvožemį ir požeminius vandenis

HiPP įmonė yra didžiausia ekologiškos žaliavos perdirbėja visame pasaulyje. Daugiau nei 6000 ūkininkų augina ekologiškus vaisius, daržoves, gyvulius, iš kurių vėliau gaminami ekologiški HiPP produktai.

Vanduo – gamtos lobis ir gyvenimo šaltinis

Švaraus geriamojo vandens stoka tampa didele problema. Laikai, kai atrodė, kad turime neišsenkančius vandens šaltinius, baigiasi. Vanduo turi būti saugomas taip pat, kaip i kiti senkantys ištekliai. Tiek pramonės įmonės, tiek ir privatūs asmenys skatinami vartoti kiek įmanoma mažiau vandens.

HiPP įmonėje šią būtinybę pastebėjome labai ankstyvoje stadijoje ir ėmėmės tinkamų priemonių. Vartojamo vandens sąnaudos buvo sumažintos nuo 22,8 m³ vienai produkcijos tonai 1971 metais iki 7,5 m³ produkcijos tonai 2011 metais. Tai leido optimizuoti vandens cirkuliaciją gamyboje ir HiPP stengiasi, kad tas pats vanduo būtų naudojamas kuo daugiau kartų.

HiPP vanduo

Pfafenhofene įsikūrusi gamykla turi savo vandens gręžinį. Iš Georgo Hippo šaltinio išgaunamas šviežias aukštos kokybės vanduo. Tai tyras šaltinio vanduo, įtekantis iš Alpių, ir pasiekiantis gręžinį iš 154 m gylio.

Natūralus mineralinis vanduo yra aukščiausios kokybės tikrasis gamtos lobis. HiPP sunaudoja gerokai mažiau šio vandens nei išgaunama, todėl likusi jo dalis teka po žeme ir pasiekia Dunojaus upę.